Se om ditt barn har övervikt

Såhär tolkar du diagrammet:

  • IsoBMI är ett mått på övervikt hos barn. BMI står för Body Mass Index och beräknas med hjälp av vikt och längd. IsoBMI är, till skillnad från BMI, anpassat efter ålder på barnet och om det är en pojke eller flicka.
  • Fetma är kraftig övervikt och räknas som en sjukdom. Tidiga insatser är avgörande. Se över rutiner kring mat och motionsvanor och sök stöd hos sjukvården.
  • Övervikt är inte en sjukdom, men innebär en ökad risk för fetma. Se över rutiner kring mat och motionsvanor.

Vi använder det internationella måttet av IsoBMI framtaget av Cole, International Obesity Task Force, 2000.

Vi hjälper familjer att bli mer hälsosamma

For Life Academy är ett webbaserat program som hjälper barn med övervikt.

  • Det är en utbildning på internet för föräldrar och barn
  • Du får hjälp att skapa hälsosamma vanor och behålla dem livet ut
  • Din personliga coach hjälper, stöttar och svarar på frågor

Testa nu, helt gratis!

Vi har just nu öppet för föräldrar med barn mellan 5 och 13 år som vill delta i programmet. Hjälp oss att bygga bästa tänkbara program för dig och andra familjer. Helt gratis så klart! Det finns ett begränsat antal platser kvar. Anmäl dig här!