Om programmet

Vi hjälper familjer att bli mer hälsosamma

For Life Academy tillhandahåller ett digitalt behandlingsprogram, som hjälper barn med övervikt och obesitas. Programmet är baserat på bevisade vetenskapliga tekniker, inte på tyckande och åsikter. Programmet riktar sig till familjer i vilka ett eller flera av barnen har utvecklat övervikt eller obesitas.

Vår grundare berättar:

Mer om programmet:

1. Registrering:

Familjerna registrerar sig i programmet online och genomgår sedan behandlingen på egen hand, med stöd av sin handledare.

 

2. Föreläsningar:

Familjerna inleder behandlingen med fyra föreläsningar, fysiska eller digitala. Under föreläsningarna går handledaren igenom ämnen såsom vad en hälsosam livsstil innebär, beteendeaspekter, mat och motion.

3. Det digitala programmet:

När familjerna är klara med föreläsningarna, så startar behandlingen i det digitala programmet. Programmet är uppbyggt i kapitel, som kallas Veckor. Varje vecka behandlas ett nytt tema och samtliga teman är relevanta för beteendeförändring i samband med övervikt och obesitas. Exempel på de teman som tas upp är måltidsordning, att samtala kring övervikt, frukost, drycker, problemlösning, målsättning, självkänsla, etc. Varje tema avslutas med en inlämningsuppgift, som ska skickas in via det digitala programmet.

Handledare:
Feedback på inlämningsuppgiften ges av en handledare via en meddelandefunktion eller via mail. Varje familj tilldelas en egen handledare, som finns tillgänglig och svarar på frågor. Familjerna kan när som helst skicka in frågor till handledaren, som svarar en gång per vecka via mail eller meddelandefunktion.

Videos, recept, etc:
I programmet finns extramaterial såsom en digital butiksvandring, en receptbank, träningstips, videos och interaktiva spel.

4. Samarbeten: 

For Life Academy samarbetar med olika instanser och har bland annat haft ett samarbete med Garmin, då familjerna erbjöds aktivitetsarmband till bra priser. Kolla med oss för att se vad vi har för aktuella samarbeten just nu!

Vad behöver familjerna för att kunna delta i programmet?

Det enda som behövs för att en familj ska kunna delta i programmet är dator, platta, eller i mobiltelefon, samt internetuppkoppling.

Mer information:

Behandlingsprogrammet är utvecklat av några av Sveriges främsta experter inom övervikt och obesitas.

Tjänsten har använts av specialistvården i Region Västernorrland inom ramen för tre olika forskningsstudier, varav två redan är publicerade. I dagsläget utvecklas även en ungdomsversion av programmet.

Pågående forskning ger möjlighet till vidare utvärdering och kontinuerlig vidareutveckling av programmet. En randomiserad kontrollstudie har genomförts i två regioner och har nyligen avslutats. Såväl kvantitativ som kvalitativ forskning på programmet har visat på positiva resultat. Mer information om vår forskning hittar du här  OM VÅR FORSKNING.

For Life Academys målsättning är att implementera det digitala behandlingsprogrammet inom ramarna för den rutinmässiga vården av barn och ungdomar med obesitas. Detta kommer att öka tillgängligheten av sjukvård för denna patientgrupp, samt att effektivisera sjukvården inom detta område och därigenom även användandet av svenska skattemedel.

Förhoppningen är också att tjänsten framgent ska nyttjas i förebyggande syfte, genom användning inom familjer där barn har utvecklat övervikt. FLA har som mål att bidra till att vända övervikts- och fetmatrenden bland barn och ungdomar i Sverige, samt att avlasta sjukvården genom att ta hand om mycket av den resurskrävande behandlingen. Förhoppningen är att tjänsten ska implementeras brett inom sjukvården nationellt, och i framtiden också internationellt.

Några av våra samarbeten:

Några av våra samarbeten:

Delar av vårt team!

Teamet For Life Academy

Utvecklat av experter:

Behandlingsprogrammet är utvecklat av några av Sveriges främsta experter inom övervikt och fetma.

 

Referenser:

Tjänsten har använts av specialistvården i Region Västernorrland inom ramen för tre olika forskningsstudier, varav två redan är publicerade. I dagsläget utvecklas även en ungdomsversion av programmet.

Forskning:

Pågående forskning ger möjlighet till vidare utvärdering och kontinuerlig vidareutveckling av programmet. En randomiserad kontrollstudie har genomförts i två regioner och har nyligen avslutats. Såväl kvantitativ som kvalitativ forskning på programmet har visat på positiva resultat.

Syfte & målsättning

For Life Academys målsättning är att implementera det digitala behandlingsprogrammet inom ramarna för den rutinmässiga vården av barn och ungdomar med fetma. Detta kommer att öka tillgängligheten av sjukvård för denna patientgrupp, samt att effektivisera sjukvården inom detta område och därigenom även användandet av svenska skattemedel.

Förhoppningen är också att tjänsten framgent ska nyttjas i förebyggande syfte, genom användning inom familjer där barn har utvecklat övervikt. FLA har som mål att bidra till att vända övervikts- och fetmatrenden bland barn och ungdomar i Sverige, samt att avlasta sjukvården genom att ta hand om mycket av den resurskrävande behandlingen. Förhoppningen är att tjänsten ska implementeras brett inom sjukvården nationellt, och i framtiden också internationellt.

Vi hjälper familjerna med:

Utbildning

For Life Academy är en utbildning för familjer i vilka ett eller flera av barnen har utvecklat övervikt eller obesitas. Förälder och barn gör utbildningen tillsammans, i sitt hem. Fokus är kost och hälsosamma vanor. Utbildningen är uppdelad i små, inspirerande kapitel och familjerna kan lära sig något nytt, även om de bara har några minuter över.

Lek och träning

Att få hela familjen att komma igång med att röra sig mer behöver inte vara så komplicerat. Vi hjälper dem med detta, genom att ge dem våra bästa tips och en plan att följa.

Livsstil

Enbart kunskap räcker inte. Det gäller att förändra vanor och beteenden, vilket kan vara otroligt svårt. Vi lär familjerna att bygga hälsosamma vanor för resten av livet.

Coachning

Familjerna får genom personlig coachning hjälp av några av Sveriges främsta experter inom barn och övervikt.

Recept

I programmet finns en gedigen receptdatabas, där familjerna kan hitta hälsosamma recept för hela dagen.

Praktiska tips

Familjerna får ta del av våra bästa tips om hur man äter hälsosamt, hur man pratar med sitt barn om mat och vikt, tips på aktiviteter för hela familjen och mycket, mycket mer.

Vi hjälper familjerna med:

Utbildning

For Life Academy är en utbildning för familjer i vilka ett eller flera av barnen har utvecklat övervikt eller obesitas. Förälder och barn gör utbildningen tillsammans, i sitt hem. Fokus är kost och hälsosamma vanor. Utbildningen är uppdelad i små, inspirerande kapitel och familjerna kan lära sig något nytt, även om de bara har några minuter över.

Coachning

Familjerna får genom personlig coachning hjälp av några av Sveriges främsta experter inom barn och övervikt.

Recept

I programmet finns en gedigen receptdatabas, där familjerna kan hitta hälsosamma recept för hela dagen.

Livsstil

Enbart kunskap räcker inte. Det gäller att förändra vanor och beteenden, vilket kan vara otroligt svårt. Vi lär familjerna att bygga hälsosamma vanor för resten av livet.

Lek och träning

Att få hela familjen att komma igång med att röra sig mer behöver inte vara så komplicerat. Vi hjälper dem med detta, genom att ge dem våra bästa tips och en plan att följa.

Praktiska tips

Familjerna får ta del av våra bästa tips om hur man äter hälsosamt, hur man pratar med sitt barn om mat och vikt, tips på aktiviteter för hela familjen och mycket, mycket mer.

Utbildning

For Life Academy är en utbildning för familjer i vilka ett eller flera av barnen har utvecklat övervikt eller obesitas. Förälder och barn gör utbildningen tillsammans, i sitt hem. Fokus är kost och hälsosamma vanor. Utbildningen är uppdelad i små, inspirerande kapitel och familjerna kan lära sig något nytt, även om de bara har några minuter över.

Coachning

Familjerna får genom personlig coachning hjälp av några av Sveriges främsta experter inom barn och övervikt.

Recept

I programmet finns en gedigen receptdatabas, där familjerna kan hitta hälsosamma recept för hela dagen.

Livsstil

Enbart kunskap räcker inte. Det gäller att förändra vanor och beteenden, vilket kan vara otroligt svårt. Vi lär familjerna att bygga hälsosamma vanor för resten av livet.

Lek och träning

Att få hela familjen att komma igång med att röra sig mer behöver inte vara så komplicerat. Vi hjälper dem med detta, genom att ge dem våra bästa tips och en plan att följa.

Praktiska tips

Familjerna får ta del av våra bästa tips om hur man äter hälsosamt, hur man pratar med sitt barn om mat och vikt, tips på aktiviteter för hela familjen och mycket, mycket mer.

 • Har ditt barn eller din tonåring övervikt? Har ditt barn diagnosticerats med övervikt eller obesitas?
 • Känner du som förälder dig förvirrad över alla olika kostråd som ges?
 • Har du ibland svårt att motivera för ditt barn varför det inte serveras saft till maten, eller säga stopp till en till portion mat?
 • Har du svårt att uppmuntra ditt barn att vara fysiskt aktiv?
 • Behöver du hjälp med att reda ut begreppen och lära dig mer om vad som är bra matvanor för just ditt barn?

 

Svarade du Ja på flera frågorna, så kan For Life Academy vara för dig.

På For Life Academy hjälper vi dig som är förälder att reda ut alla frågetecken kring vad sunda vanor innebär för ditt barn. Du får ett webbaserat program, som du och ditt barn gör hemma tillsammans. Våra coacher finns tillgängliga på mail eller chatt för att besvara alla frågor. Coacherna vägleder er genom det webbaserade programmet. Tillsammans navigerar vi framåt för att nå målet – en sundare och gladare livsstil. Det enda du behöver är en dator, mobiltelefon eller surfplatta, en våg och motivation till att göra förändringar.

Vill du starta din resa med oss? Kontakta din vårdgivare

 • Har du övervikt? Har du fått diagnosen övervikt eller obesitas? 
 • Behöver du hjälp med att komma igång och bli mer fysiskt aktiv?
 • Känner du dig förvirrad över alla olika kostråd som ges, både här och där?
 • Har du ibland svårt för att motivera dig själv till varför du skulle välja det mer hälsosamma alternativet, framför det snabbare?
 • Vill du lära dig mer om hur du kan göra för att välja det mer hälsosamma alternativet?
 • Vill du lära dig mer om hur du kan göra för att kunna äta mat som är både bra för hälsan och enkel att laga?
 • Undrar du vad du ska göra för att bli mindre sugen på godis?
 • Behöver du hjälp med att reda ut begreppen och lära dig mer om vad som är bra matvanor för just dig?

 

Svarade du Ja på flera frågorna, så kan For Life Academy vara för dig.

På For Life Academy hjälper vi dig som är ungdom med att reda ut alla frågetecken kring vad sunda vanor egentligen innebär. Vi tillhandahåller ett webbaserat program, som du själv, eller du tillsammans med din familj, sköter hemifrån på en dator. Våra coacher finns tillgängliga på mail eller chatt för att besvara alla dina frågor. Coacherna vägleder dig genom det webbaserade programmet. Tillsammans navigerar vi framåt mot målet – en sundare och gladare livsstil. Det enda du behöver är en dator, mobiltelefon eller surfplatta, en våg och pepp.

Vill du starta din resa med oss? Kontakta din vårdgiva

Nyfiken på programmet?

Kontakta din vårdgivare, så berättar de mera!

books-in-black-wooden-book-shelf-159711

Läs om forskningen

woman-carrying-her-baby-and-working-on-a-laptop-4079281

Vanliga frågor

hands-2847508_1920 (1)

Vårt team